En aquest Focus Electoral 2015 nº 6 intentem proporcionar dades, informacions i anàlisis per copsar l’abast dels canvis polítics provocats...